Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 17.03.2011 г.

ПК Ден Час Зала
1. Икономическа и инвестиционна политика 09.03. 10.00 Заседателна зала
2. Бюджет и финанси 10.03. 10.00 Заседателна зала
3. Териториално и селищно устройство 08.03. 16.00 Заседателна зала
4. ЗОРС 10.03. 16.00 Заседателна зала
5. Комунални дейности 10.03. 14.00 Заседателна зала
6. Образование и наука 09.03. 15.00 Заседателна зала
7. Култура и религиозни въпроси 07.03. 14.00 Заседателна зала
8. Здравеопазване и социална политика 08.03. 14.00 Заседателна зала
9. Земеделие и екология 07.03. 16.00 Заседателна зала
10. Младежта и спорта 09.03. 13.30 Заседателна зала