Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 21.06.2012 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Икономическа и инвестиционна политика
13.06.
10.00

заседателна

зала

Бюджет и финанси

14.06.
10.00

заседателна

зала

Териториално и селищно устройство

12.06.
16.00

заседателна

зала
ЗОРС

14.06.
16.00

заседателна

зала

Комунални дейности

14.06.
14.00

заседателна

зала

Образование и наука

13.06.
15.00

заседателна

зала

Култура и религиозни въпроси

11.06.
13.30

заседателна

зала

Здравеопазване и социална политика

12.06.
14.00
заседателна

зала

Земеделие и екология

11.06.
15.30

заседателна

зала

Младежта и спорта

13.06.
13.30

заседателна

зала