Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 12.07.2012 г.

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 12.07.2012 г.

ПКДенЧасЗала
1.Икономическа и инвестиционна политика 04.07.10.00заседателна зала
2.Бюджет и финанси05.07.10.00заседателна зала
3.Териториално и селищно устройство03.07.16.00заседателна зала
4.ЗОРС05.07.16.00заседателна зала
5.Комунални дейности05.07.14.00заседателна зала
6.Образование и наука04.07.15.00заседателна зала
7.Култура и религиозни въпроси02.07.13.30заседателна зала
8.

Здравеопазване и социална политика

03.07.14.00заседателна зала
9.Земеделие и екология02.07.15.30заседателна зала
10.Младежта и спорта04.07.13.30заседателна зала