Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 18.03.2010 г.

ПКДенЧасЗала
1. Икономическа и инвестиционна политика 10.03. 10.00 заседателна зала
2. Бюджет и финанси 11.03. 10.00 заседателна зала
3. Териториално и селищно устройство 09.03. 16.00 заседателна зала
4. ЗОРС 11.03. 16.00 заседателна зала
5. Комунални дейности 11.03. 14.00 заседателна зала
6. Образование и наука 10.03. 15.00 заседателна зала
7. Култура и религиозни въпроси 08.03. 14.00 Заседателна зала
8. Здравеопазване и социална политика 09.03. 14.00 заседателна зала
9. Земеделие и екология 08.03. 16.00 Заседателна зала
10. Младежта и спорта 10.03. 13.30 заседателна зала