Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.12.2013 г.

  
ПК
Ден
Час
Зала
1.      
Икономическа и инвестиционна политика
 04.12.
10.00
заседателна
зала
2.      
Бюджет и финанси
 
05.12.
10.00
заседателна
зала
3.      
Териториално и селищно устройство
03.12.
16.00
заседателна
зала
4.      
ЗОРС
 
05.12.
16.00
заседателна
зала
5.      
Комунални дейности
 
05.12.
14.00
заседателна
зала
6.      
Образование и наука
 
04.12.
15.00
заседателна
зала
7.      
Култура и религиозни въпроси
 
02.12.
13.30
 заседателна
зала
8.      
Здравеопазване и социална политика
03.12.
14.00
заседателна
 зала
9.      
Земеделие и екология
 
02.12.
15.30
заседателна
зала
10.            
Младежта и спорта
 
04.12.  
13.30
заседателна
зала