Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.02.2014 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.
Икономическа и инвестиционна политика
 12.02.
10.00
заседателна
зала
2.
Бюджет и финанси
13.02.
10.00
заседателна
зала
3.
Териториално и селищно устройство
11.02.
16.00
заседателна
зала
4.
ЗОРС
13.02.
16.00
заседателна
зала
5.
Комунални дейности
13.02.
14.00
заседателна
зала
6.
Образование и наука
12.02.
15.00
заседателна
зала
7.
Култура и религиозни въпроси
10.02.
13.30
 заседателна
зала
8.
Здравеопазване и социална политика
11.02.
14.00
заседателна
 зала
9.
Земеделие и екология
10.02.
15.30
заседателна
зала
10.
Младежта и спорта
12.02.
13.30
заседателна
зала