Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.05.2014 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.      
Икономическа и инвестиционна политика
 14.05.
10.00
заседателна
зала
2.      
Бюджет и финанси
 
15.05.
10.00
заседателна
зала
3.      
Териториално и селищно устройство
13.05.
16.00
заседателна
зала
4.      
ЗОРС
 
15.05.
16.00
заседателна
зала
5.      
Комунални дейности
 
15.05.
14.00
заседателна
зала
6.      
Образование и наука
 
14.05.
15.00
заседателна
зала
7.      
Култура и религиозни въпроси
 
12.05.
13.30
заседателна
зала
8.      
Здравеопазване и социална политика
13.05.
14.00
заседателна
 зала
9.      
Земеделие и екология
 
12.05.
15.30
заседателна
зала
10.            
Младежта и спорта
 
14.05.  
13.30
заседателна
зала