Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.06.2014 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.      
Икономическа и инвестиционна политика
 11.06.
10.00
заседателна
зала
2.      
Бюджет и финанси
 
12.06.
10.00
заседателна
зала
3.      
Териториално и селищно устройство
10.06.
16.00
заседателна
зала
4.      
ЗОРС
 
12.06.
16.00
заседателна
зала
5.      
Комунални дейности
 
12.06.
14.00
заседателна
зала
6.      
Образование и наука
 
11.06.
15.00
заседателна
зала
7.      
Култура и религиозни въпроси
 
09.06.
13.30
заседателна
зала
8.      
Здравеопазване и социална политика
10.06.
14.00
заседателна
 зала
9.      
Земеделие и екология
 
09.06.
15.30
заседателна
зала
10.            
Младежта и спорта
 
11.06.  
13.30
заседателна
зала