Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.11.2014 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.
Икономическа и инвестиционна политика
 05.11.
10.00
заседателна
зала
2.
Бюджет и финанси
06.11.
10.00
заседателна
зала
3.
Териториално и селищно устройство
04.11.
16.00
заседателна
зала
4.
ЗОРС
06.11.
16.00
заседателна
зала
5.
Комунални дейности
06.11.
14.00
заседателна
зала
6.
Образование и наука
05.11.
15.00
заседателна
зала
7.
Култура и религиозни въпроси
03.11.
13.30
заседателна
зала
8.
Здравеопазване и социална политика
04.11.
14.00
заседателна
 зала
9.
Земеделие и екология
03.11.
15.30
заседателна
зала
10.
Младежта и спорта
05.11.
13.30
заседателна
зала