Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.03.2015 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
1.       
Икономическа и инвестиционна политика
18.03.
10.00
заседателна
зала
2.       
Бюджет и финанси
 
19.03.
10.00
заседателна
зала
3.       
Териториално и селищно устройство
17.03.
16.00
заседателна
зала
4.       
ЗОРС
 
19.03.
16.00
заседателна
зала
5.       
Комунални дейности
 
19.03.
14.00
заседателна
зала
6.       
Образование и наука
 
18.03.
15.00
заседателна
зала
7.       
Култура и религиозни въпроси
 
16.03.
13.30
заседателна
зала
8.       
Здравеопазване и социална политика
17.03.
14.00
заседателна
 зала
9.       
Земеделие и екология
 
16.03.
15.30
заседателна
зала
10.  
Младежта и спорта
 
18.03.  
13.30
заседателна
зала