Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2015 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.
Икономическа и инвестиционна политика
15.04.
10.00
заседателна
зала
2.
Бюджет и финанси
16.04.
10.00
заседателна
зала
3.
Териториално и селищно устройство
14.04.
16.00
заседателна
зала
4.
ЗОРС
16.04.
16.00
заседателна
зала
5.
Комунални дейности
16.04.
14.00
заседателна
зала
6.
Образование и наука
15.04.
15.00
заседателна
зала
7.
Култура и религиозни въпроси
14.04.
13.00
заседателна
зала
8.
Здравеопазване и социална политика
14.04.
14.00
заседателна
 зала
9.
Земеделие и екология
14.04.
11.00
заседателна
зала
10.
Младежта и спорта
15.04.
13.30
заседателна
зала