Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2015 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.       
Икономическа и инвестиционна политика
10.06.
10.00
заседателна
зала
2.       
Бюджет и финанси
 
11.06.
10.00
заседателна
зала
3.       
Териториално и селищно устройство
09.06.
16.00
заседателна
зала
4.       
ЗОРС
 
11.06.
16.00
заседателна
зала
5.       
Комунални дейности
 
11.06.
14.00
заседателна
зала
6.       
Образование и наука
 
10.06.
15.00
заседателна
зала
7.       
Култура и религиозни въпроси
 
08.06.
13.30
зала „Св.Георги“
8.       
Здравеопазване и социална политика
09.06.
14.00
заседателна
 зала
9.       
Земеделие и екология
 
08.06.
15.30
заседателна
зала
10.  
Младежта и спорта
 
10.06.  
13.30
заседателна
зала