Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.09.2015 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.
Икономическа и инвестиционна политика
09.09.
10.00
заседателна
зала
2.
Бюджет и финанси
10.09.
10.00
заседателна
зала
3.
Териториално и селищно устройство
08.09.
16.00
заседателна
зала
4.
ЗОРС
10.09.
16.00
заседателна
зала
5.
Комунални дейности
10.09.
14.00
заседателна
зала
6.
Образование и наука
09.09.
15.00
заседателна
зала
7.
Култура и религиозни въпроси
07.09.
13.30
заседателна
зала
8.
Здравеопазване и социална политика
08.09.
14.00
заседателна
 зала
9.
Земеделие и екология
07.09.
15.30
заседателна
зала
10.
Младежта и спорта
09.09.
13.30
заседателна
зала