Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.04.2016 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.       
Икономическа и инвестиционна политика
13.04.
10.00
заседателна
зала
2.       
Бюджет и финанси
 
14.04.
10.00
заседателна
зала
3.       
Териториално и селищно устройство
12.04.
16.00
заседателна
зала
4.       
ЗОРС
 
14.04.
16.00
заседателна
зала
5.       
Комунални дейности
 
14.04.
14.00
заседателна
зала
6.       
Образование и наука
 
13.04.
15.00
заседателна
зала
7.       
Култура и религиозни въпроси
 
11.04.
13.30
заседателна
зала
8.       
Здравеопазване и социална политика
12.04.
14.00
заседателна
 зала
9.       
Земеделие и екология
 
11.04.
15.30
заседателна
зала
10.  
Младежта и спорта
 
13.04.  
13.30
заседателна
зала