Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.10.2016 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.
Икономическа и инвестиционна политика
12.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
2.
Бюджет и финанси
13.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
3.
Териториално и селищно устройство
11.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
4.
ЗОРС
13.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
5.
Комунални дейности
13.10.
14.00 ч.
заседателна
зала
6.
Образование и наука
12.10.
15.00 ч.
заседателна
зала
7.
Култура и религиозни въпроси
10.10.
13.30 ч.
заседателна
зала
8.
Здравеопазване и социална политика
11.10.
14.00 ч.
заседателна
 зала
9.
Земеделие и екология
10.10.
15.30 ч.
заседателна
зала
10.
Младежта и спорта
12.10.
13.30 ч.
заседателна
зала