Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.10.2016 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
1.       
 
Икономическа и инвестиционна политика
12.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
2.       
 
Бюджет и финанси
 
13.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
3.       
 
Териториално и селищно устройство
11.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
4.       
 
ЗОРС
 
13.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
5.       
 
Комунални дейности
 
13.10.
14.00 ч.
заседателна
зала
6.       
 
Образование и наука
 
12.10.
15.00 ч.
заседателна
зала
7.       
 
Култура и религиозни въпроси
 
10.10.
13.30 ч.
заседателна
зала
8.       
 
Здравеопазване и социална политика
11.10.
14.00 ч.
заседателна
 зала
9.       
 
Земеделие и екология
 
10.10.
15.30 ч.
заседателна
зала
10.  
 
Младежта и спорта
 
12.10.  
13.30 ч.
заседателна
зала