Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.12.2016 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
05.12.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
05.12.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
06.12.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
06.12.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
07.12.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
07.12.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
07.12.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
08.12.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
08.12.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
08.12.
16.00 ч.
заседателна
зала