Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.01.2017 г.

 

ПК

Ден

Час

Зала

 

 

Култура и религиозни въпроси

 

09.01.

13.30 ч.

заседателна

зала

 

 

Земеделие и екология

 

09.01.

15.30 ч.

заседателна

зала

 

 

Здравеопазване и социална политика

10.01.

14.00 ч.

заседателна

 зала

 

 

Териториално и селищно устройство

10.01.

16.00 ч.

заседателна

зала

 

 

Икономическа и инвестиционна политика

11.01.

10.00 ч.

заседателна

зала

 

 

Младежта и спорта

 

11.01.  

13.30 ч.

заседателна

зала

 

 

Образование и наука

 

11.01.

15.00 ч.

заседателна

зала

 

 

Бюджет и финанси

 

12.01.

10.00 ч.

заседателна

зала

 

 

Комунални дейности

 

12.01.

14.00 ч.

заседателна

зала

 

 

ЗОРС

 

12.01.

16.00 ч.

заседателна

зала