Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.01.2017 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
23.01.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
23.01.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
24.01.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
24.01.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
25.01.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
25.01.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
25.01.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
26.01.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
26.01.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
26.01.
16.00 ч.
заседателна
зала