Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.02.2017 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
13.02.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
13.02.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
14.02.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
14.02.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
15.02.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
15.02.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
15.02.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
16.02.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
16.02.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
16.02.
16.00 ч.
заседателна
зала