Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.04.2017 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
10.04.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
10.04.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
11.04.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
11.04.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
12.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
12.04.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
12.04.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
13.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
13.04.
11.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
12.04.
16.00 ч.
заседателна
зала