Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.06.2017 г.

 

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
 
12.06.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
12.06.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
13.06.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
13.06.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
14.06.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и спорта
 
14.06.  
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Образование и наука
 
12.06.
11.00 ч.
заседателна
зала
 
Бюджет и финанси
 
15.06.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Комунални дейности
 
15.06.
14.00 ч.
заседателна
зала
 
ЗОРС
 
15.06.
16.00 ч.
заседателна
зала