Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.11.2017 г.

ПК

Ден

Час

Зала

1

Култура и религиозни въпроси

13.11.

13.30 ч.

заседателна зала

2

Земеделие и екология

13.11.

15.30 ч.

заседателна зала

3

Здравеопазване и социална политика

14.11.

14.00 ч.

заседателна зала

4

Териториално и селищно устройство

14.11.

16.00 ч.

заседателна зала

5

Икономическа и инвестиционна политика

15.11.

10.00 ч.

заседателна зала

6

Младежта и спорта

15.11.  

13.30 ч.

заседателна зала

7

Образование и наука

15.11.

15.00 ч.

заседателна зала

8

Бюджет и финанси

16.11.

10.00 ч.

заседателна зала

9

Комунални дейности

16.11.

14.00 ч.

заседателна зала

10

ЗОРС

16.11.

16.00 ч.

заседателна зала