Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.12.2017 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
04.12.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
04.12.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
05.12.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
05.12.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
06.12.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
06.12.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
06.12.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
07.12.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
07.12.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
07.12.
16.00 ч.
заседателна
зала