Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.01.2018 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
15.01.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
15.01.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
16.01.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
16.01.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
17.01.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и спорта
 
17.01.  
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Образование и наука
 
17.01.
15.00 ч.
заседателна
зала
 
Бюджет и финанси
 
18.01.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Комунални дейности
 
18.01.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
 
18.01.
16.00 ч.
заседателна
зала