Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
12.03.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
12.03.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
13.03.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
13.03.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
14.03.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
14.03.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
14.03.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
15.03.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
15.03.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
15.03.
16.00 ч.
заседателна
зала