Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.04.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
10.04.
13.00 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
11.04.
11.00 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
10.04.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
10.04.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
11.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
11.04.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
11.04.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
12.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
12.04.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
12.04.
16.00 ч.
заседателна
зала