Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура и религиозни въпроси
08.05.
13.00 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
08.05.
11.00 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
08.05.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
08.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
09.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
09.05.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
09.05.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
10.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
10.05.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
10.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
Конфликт на интереси
10.05.
15.30 ч.
заседателна
зала