Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
 
08.05.
13.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.05.
11.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
08.05.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
08.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
09.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и спорта
 
09.05.  
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Образование и наука
 
09.05.
15.00 ч.
заседателна
зала
 
Бюджет и финанси
 
10.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Комунални дейности
 
10.05.
14.00 ч.
заседателна
зала
 
ЗОРС
 
10.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
Конфликт на интереси
10.05.
15.30 ч.
 
заседателна
зала