Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.06.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура  и религиозни въпроси
11.06.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
11.06.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
12.06.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
12.06.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
13.06.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
13.06.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
13.06.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
14.06.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
14.06.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
14.06.
16.00 ч.
заседателна
зала