Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
Култура  и религиозни въпроси
08.10.
13.30 ч.
заседателна
зала
Земеделие и екология
08.10.
15.30 ч.
заседателна
зала
Здравеопазване и социална политика
09.10.
14.00 ч.
заседателна
 зала
Териториално и селищно устройство
09.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
Икономическа и инвестиционна политика
10.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
Младежта и спорта
10.10.
13.30 ч.
заседателна
зала
Образование и наука
10.10.
15.00 ч.
заседателна
зала
Бюджет и финанси
11.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
Комунални дейности
11.10.
14.00 ч.
заседателна
зала
ЗОРС
11.10.
16.00 ч.
заседателна
зала