Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.02.2019 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
 
30.01.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
30.01.
10.30 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и спорта
30.01.
13.30 ч.
заседателна
 зала
 
Образование и наука
30.01.
15.00 ч.
заседателна
зала
 
Бюджет и финанси
31.01.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
31.01.  
11.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
 
31.01.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Териториално и селищно устройство
31.01.
15.00 ч.
заседателна
зала
 
Комунални дейности
 
01.02.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
ЗОРС
 
01.02.
10.30 ч.
заседателна
зала