Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.04.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
08.04.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.04.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
09.04.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
09.04.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
10.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и спорта
 
10.04.  
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Образование и наука
 
10.04.
15.00 ч.
заседателна
зала
 
Бюджет и финанси
 
11.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Комунални дейности
 
11.04.
14.00 ч.
заседателна
зала
 
ЗОРС
 
11.04.
16.00 ч.
заседателна
зала