Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2019 г.

№ ПК Ден Час Зала


 1. Култура и религиозни въпроси
  08.07. 13.30 ч. заседателна
  зала

 2. Земеделие и екология
  08.07. 15.30 ч. заседателна
  зала

 3. Здравеопазване и социална политика
  09.07. 14.00 ч. заседателна
  зала

 4. Териториално и селищно устройство
  09.07. 16.00 ч. заседателна
  зала

 5. Икономическа и инвестиционна политика 10.07. 10.00 ч. заседателна
  зала

 6. Младежта и спорта
  10.07. 13.30 ч. заседателна
  зала

 7. Образование и наука
  10.07. 15.00 ч. заседателна
  зала

 8. Бюджет и финанси
  11.07. 10.00 ч. заседателна
  зала

 9. Комунални дейности
  11.07. 14.00 ч. заседателна
  зала

 10. ЗОРС
  11.07. 16.00 ч. заседателна
  зала