Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2019 г.

ПК Ден Час Зала
Култура  и религиозни въпроси   09.09. 13.30 ч. заседателна зала
Земеделие и екология   09.09. 15.30 ч. заседателна зала
Здравеопазване и социална политика 10.09. 14.00 ч. заседателна зала 
Териториално и селищно устройство 10.09. 16.00 ч. заседателнa зала
Икономическа и инвестиционна политика 11.09. 10.00 ч. заседателна зала
Младежта и спорта   11.09.   13.30 ч. заседателна зала
Образование и наука   11.09. 15.00 ч. заседателна зала
Бюджет и финанси   12.09. 10.00 ч. заседателна зала
Комунални дейности   12.09. 14.00 ч. заседателна зала
ЗОРС   12.09. 16.00 ч. заседателна зала