Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2019 г.

ПКДенЧасЗала
Култура  и религиозни въпроси 09.09.13.30 ч.заседателна зала
Земеделие и екология 09.09.15.30 ч.заседателна зала
Здравеопазване и социална политика 10.09.14.00 ч.заседателна зала
Териториално и селищно устройство 10.09.16.00 ч.заседателнa зала
Икономическа и инвестиционна политика 11.09.10.00 ч.заседателна зала
Младежта и спорта 11.09.  13.30 ч.заседателна зала
Образование и наука 11.09.15.00 ч.заседателна зала
Бюджет и финанси 12.09.10.00 ч.заседателна зала
Комунални дейности 12.09.14.00 ч.заседателна зала
ЗОРС 12.09.16.00 ч.заседателна зала