Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2019 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.12.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.12.15.00 ч.заседателна зала
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество09.12.16.30 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.12.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство10.12.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.12.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  11.12.  13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  11.12.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  12.12.10.00 ч.заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 12.12.14.00 ч.заседателна зала
  ЗОРС  12.12.16.00 ч.заседателна зала