Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.01.2019 г.

ПК Ден Час Зала
  Култура  и религиозни въпроси   13.01. 13.30 ч. заседателна зала
  Екология   13.01. 15.00 ч. заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика 14.01. 14.00 ч. заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство 14.01. 15.30 ч. заседателна зала
  Взаимодействие с гражданското общество 14.01. 16.30 ч. заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм 15.01. 10.00 ч. заседателна зала
  Младежта и спорта   15.01.   13.30 ч. заседателна зала
  Образование, наука и иновации   15.01. 15.00 ч. заседателна зала
  Бюджет и финанси   16.01. 10.00 ч. заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението  16.01. 14.00 ч. заседателна зала
  ЗОРС   16.01. 16.00 ч. заседателна зала