Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  03.02.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  03.02.15.00 ч.заседателна зала
 Взаимодействие с гражданското общество04.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика04.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство04.02.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм05.02.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  05.02.13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  05.02.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  06.02.10.00 ч.заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 06.02.14.00 ч.заседателна зала
  ЗОРС  0 6.02.16.00 ч.заседателна зала