Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  10.02.14.30 ч.заседателна зала
  Екология  10.02.16.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество11.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика11.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство11.02.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм12.02.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  12.02.13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  12.02.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  13.02.10.00 ч.заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 13.02.14.00 ч.заседателна зала
  ЗОРС  13.02.16.00 ч.заседателна зала