Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2030 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.03.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.03.15.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество10.03.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.03.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство10.03.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.03.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  11.03.13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  11.03.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  12.03.10.00 ч.заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 12.03.14.00 ч.заседателна зала
ЗОРС 12.03.16.00 ч.заседателна зала