Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  11.05.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
  Екология  11.05.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Здравеопазване и социална политика12.05.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Териториално устройство и строителство12.05.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм13.05.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Младежта и спорта  13.05.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
  Образование, наука и иновации  13.05.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
Етика  13.05.16.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Бюджет и финанси  14.05.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.05.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
ЗОРС 14.05.16.00 ч.Зала „Св. Георги“