Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  08.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  08.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика09.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство09.06.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм10.06.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  10.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  10.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  11.06.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 11.06.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 11.06.16.00 ч.Заседателна зала