Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  06.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  06.07.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество07.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.07.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  08.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  08.07.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  09.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 09.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 09.07.16.00 ч.Заседателна зала