Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Бюджет и финанси  27.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 27.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 27.07.16.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество28.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика28.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство28.07.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм29.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  29.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  29.07.15.00 ч.Заседателна зала