Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  31.08.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  31.08.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество01.09.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика01.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство01.09.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм02.09.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  02.09.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  02.09.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  03.09.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 03.09.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 03.09.16.00 ч.Заседателна зала