Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  12.10.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  12.10.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество13.10.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика13.10.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство13.10.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм14.10.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  14.10.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  14.10.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  15.10.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 15.10.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 15.10.16.00 ч.Заседателна зала