Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.11.13.30 ч.Зала „Свети Георги“
  Екология  09.11.15.00 ч.Зала „Свети Георги“
Връзка с гражданското общество10.11.11.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика10.11.14.00 ч.Зала „Свети Георги“
Териториално устройство и строителство10.11.15.30 ч.Зала „Свети Георги“  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.11.10.00 ч.Зала „Свети Георги“
  Младежта и спорта  11.11.13.30 ч.Зала „Свети Георги“
  Образование, наука и иновации  11.11.15.00 ч.Зала „Свети Георги“
  Бюджет и финанси  12.11.10.00 ч.Зала „Свети Георги“
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 12.11.14.00 ч.Зала „Свети Георги“
ЗОРС 12.11.16.00 ч.Зала „Свети Георги“