Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.12.2020 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  07.12.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  07.12.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество08.12.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика08.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство08.12.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм09.12.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
  Младежта и спорта  09.12.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Образование, наука и иновации  09.12.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
  Бюджет и финанси  10.12.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 10.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
ЗОРС 10.12.16.00 ч.Видео-конферентна връзка