Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  18.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  18.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество19.01.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика19.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство19.01.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм20.01.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
  Младежта и спорта  20.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Образование, наука и иновации  20.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
  Бюджет и финанси  21.01.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 21.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
ЗОРС 21.01.16.00 ч.Видео-конферентна връзка