Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.02.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  15.02.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  15.02.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество16.02.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика16.02.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство16.02.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм17.02.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  17.02.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  17.02.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  18.02.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 18.02.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 18.02.16.00 ч.Заседателна зала