Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.03.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
01.03.13.30 ч.Заседателна зала

Екология 
01.03.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество02.03.10.00Заседателна зала 
Здравеопазване и социална политика02.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 02.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм05.03.10.00 ч.Заседателна зала

Младежта и спорта 
05.03.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации 
05.03.15.00 ч.Заседателна зала

Бюджет и финанси 
04.03.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 04.03.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 04.03.16.00 ч.Заседателна зала