Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
15.03.13.30 ч.Заседателна зала

Екология 
15.03.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество16.03.10.00Заседателна зала 
Здравеопазване и социална политика16.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 16.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм17.03.10.00 ч.Заседателна зала

Младежта и спорта 
17.03.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации 
17.03.15.00 ч.Заседателна зала

Бюджет и финанси 
18.03.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 18.03.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 18.03.16.00 ч.Заседателна зала